BioBio
en  de  fr  it  es  no
nl  hu  cy
 

Dangosyddion amrywiaeth Rhywogaethau

Mae dangosyddion amrywiaeth rhywogaethau BioBio yn gweithredu o’r raddfa leol i’r raddfa ganolradd, ac maent yn cwmpasu’r pedair prif swyddogaeth ecolegol sy’n berthnasol i ffermio: Cynhyrchu sylfaenol (planhigion), diraddio deunydd organig (mwydod), peillio (gwenyn gwyllt a gwenyn bwm), ysglyfaethu (corynod). Mae’r pwyslais ar infertebratau, yn ogystal â phlanhigion fasgwlaidd, yn adlewyrchu cyfraniad infertebratau at amrywiaeth gyffredinol y rhywogaethau. Mae arthropodau ynddynt eu hunain yn cyfrif am tua 65% o’r rhywogaethau o organebau amlgellog. Ymhellach, maent yn gymharol hawdd eu monitro, yn darparu gwybodaeth berthnasol am amodau amgylcheddol cyffredinol, yn cynnwys rhywogaethau emblematig ac yn ymateb yn gyflym i newidiadau amgylcheddol, ac mae setiau data sylweddol ar gael mewn nifer o wledydd Ewropeaidd.

Dangosyddion

Plants: Planhigion Fasgwlaidd
llwytho i lawr taflen ffeithiau (en)

Bees: Gwenyn Gwyllt a Gwenyn Bwm
llwytho i lawr taflen ffeithiau (en)

Spiders: Corynod
llwytho i lawr taflen ffeithiau (en)

Earthworms: Mwydod
llwytho i lawr taflen ffeithiau (en)

Newid diwethaf: 09.11.2012, 12:28 h | Cynnwys (sitemap) | Argraffnod a rhybudd cyfreithiol

Species diversity indicators