BioBio
en  de  fr  it  es  no
nl hu  cy
 

Soortenrikdom indicatoren

De BioBio indicatoren voor soortsdiversiteit zijn relevant op lokaal en intermediaire schaal en omvatten de vier voor de landbouw belangrijkste ecologische functies: Primaire productie (planten), afbraak van orga-nisch materiaal (aardwormen), bestuiving (wilde bijen en hommels), biologische bestrijding (spinnen). De nadruk op ongewervelden naast vasculaire planten, reflecteert het aandeel ongewervelden in de totale biodiversiteit: alleen spinnen omvatten al 65% van het totaal aantal meercellige organismen. Bovendien zijn ongewervelden relatief makkelijk te monitoren, leveren relevante informatie over algemene milieu condities, bevatten symbool soorten, reageren snel op veranderingen, en er zijn behoorlijke datasets beschikbaar in verschillende Europese landen.

Indicatoren

Plants: Vaatplanten
downloaden factsheet(en)

Bees: Wilde Bijen en Hommels
downloaden factsheet(en)

Spiders: Spinnen
downloaden factsheet(en)

Earthworms: Regenwormen
downloaden factsheet(en)

Laatste wijziging: 09.11.2012, 12:28 h | Inhoud (sitemap) | Afdruk en juridische kennisgeving

Coördinatie van het project

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adressen

Intranet

Wachtwoord beschermde toegang voor de projectpartners

Login ...

Species diversity indicators