BioBio

Artsmangfold indikatorer

BioBio-indikatorene for artsmangfold er utarbeidet for lokal til regional skala og dekker de fire řkologiske hovedfunksjonene som er relevante for gĺrdsdrift: Primćr produksjon (planter), nedbryting av organisk materiale (meitemarker), pollinering (ville bier og humler), og naturlig kontroll av skadedyr gjennom aktivitetene til rovdyr (edderkopper). Vektleggingen av virvellřse dyr, i tillegg til karplanter, gjenspeiler de virvellřse dyrenes bidrag til det generelle artsmangfoldet. Leddyr alene utgjřr omtrent 65 % av artsantallet av alle flercellede organismer. I tillegg er de relativt enkle ĺ overvĺke, gir relevant informasjon om generelle miljřforhold, inkluderer populćre eller lettgjenkjennelige arter med symbolsk verdi, reagerer raskt pĺ miljřendringer, og det finnes omfangsrike datasett om de tilgjengelig om dem i en rekke europeiske land.

Indikatorer

Plants: Karplanter
laste ned faktbladen (en)

Bees: Ville bier og humler
laste ned faktbladen (en)

Spiders: Edderkopper
laste ned faktbladen (en)

Earthworms: Meitemarker
laste ned faktbladen (en)

Siste endringer: 09.11.2012, 12:28 h | Innhold (sitemap) | Avtrykk og juridiske merknader

Prosjektet samordning

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adresser

Intranet

Passordbeskyttet tilgang for prosjektpartnere

Login ...

Species diversity indicators