BioBio
en  de  fr  it  es  no
nl  hu  cy
 

Indicators for Biodiversity in Organic and Low Input Farming Systems

Motivation

Mae tir amaeth âr a phori yn dominyddu defnydd tir yn Ewrop, gan gyfrif am dros 47% (210 miliwn hectar) o 27 gwlad yr UE. Amcangyfrifir bod 50% o’r holl rywogaethau Ewropeaidd yn dibynnu ar gynefinoedd amaethyddol. Felly, mae rhai o’r materion cadwraeth pwysicaf sy’n ein hwynebu heddiw’n ymwneud â newidiadau i arferion ffermio, sy’n effeithio’n uniongyrchol ar fywyd gwyllt ar ffermydd a chynefinoedd cyfagos. Amcan prosiect ymchwil BioBio (Dangosyddion bioamrywiaeth ar gyfer systemau ffermio organig a mewnbwn isel, UE FP7, KBBE-227161, 2009–2012) oedd pennu cyfres o ddangosyddion bioamrywiaeth sydd (i) yn gadarn o safbwynt gwyddonol, (ii) yn generig ar raddfa Ewropeaidd a (iii) yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i randdeiliaid.

Outcome

guidelines

The guidelines 'Biodiversity Indicators for European Farming Systems' constitute the main outcome of the BioBio project.
They consist of:
a) A printed brochure with background information on the indicators download;
b) 23 factsheets on the individual indicators;
c) An extended summary of 20 pages which is available in 12 languages.

handbook

The handbook 'Biodiversity in organic and low-input farming systems', which details the methods to be applied for indicator measurement download.

The outcome of the Final Conference in Engelberg, June 2012.

Newid diwethaf: 20.11.2012, 10:15 h | Cynnwys (sitemap) | Argraffnod a rhybudd cyfreithiol

Project coordination

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adresses

Intranet

Password protected access for project partners

Login ...

Project