BioBio
en  de  fr  it  es  no
nl  hu  cy
 

Gazdálkodási mutatók

A gazdálkodók döntései hatással vannak a mezőgazdasági területek biodiverzitására. Nyolc üzemgazdasági indikátor került meghatározásra, melyek az alábbi területeket ölelik fel: energia- és tápanyag bevitel (Teljes energia bevitel, Inputok ráfordításai, Ásványi nitrogén használat, Összes nitrogén bevitel), növényvédőszer kijuttatások (Peszticid használat), gépi műveletek okozta zavarás (Gépi műveletek) és az állattartás okozta terhelés (Állatsűrűség, Legeltetési intenzitás). Ezek a gazdaság intenzitásának értékelését célozzák és összefügghetnek a közvetlen élőhelyi és fajindikátorokkal. Az üzemgazdasági indikátorok fajindikátorokra gyakorolt hatása akkor válik láthatóvá, ha a gazdálkodási intenzitás teljes spektrumát vizsgáljuk. A BioBio esettanulmány területeken felmért gazdaságok az extenzív és közepesen intenzív gazdálkodási tartományt fedik le, ezért az üzemgazdasági- és fajindikátorok közötti kapcsolat nem minden esetben mutatott erős összefüggést. Sőt, az üzemgazdasági és biodiverzitás állapotindikátorok közötti összefüggés más és más volt az egyes esettanulmányokban. Az elemzés az üzemgazdasági indikátorok és közvetlen biodiverzitás indikátorok közötti jellegzetes kombinációkat tárt fel minden egyes esettanulmánynál.

Indikátorok

EnerIn: Teljes közvetlen és közvetett energia bevitel Energy Input
letöltésében adatlapok (en)

IntExt: Intenzifikáció/ Extenzifikáció: Inputok ráfordításai
letöltésében adatlapok (en)

MinFert: Ásványi nitrogén műtrágyával kezelt terület
letöltésében adatlapok (en)

NitroIn: Nitrogén bevitel
letöltésében adatlapok (en)

PestUse: Növényvédőszer használat
letöltésében adatlapok (en)

FieldOp: Gépi műveletek
letöltésében adatlapok (en)

AvStock: Átlagos állatsűrűség
letöltésében adatlapok (en)

Graze: Legeltetési intenzitás
letöltésében adatlapok (en)

Mae’r dull o reoli ffermydd yn effeithio ar fioamrywiaeth tir amaeth. Pennwyd wyth dangosydd rheoli sy’n gysylltiedig â mewnbwn ynni a maethynnau (Cyfanswm y Mewnbwn Ynni, Gwariant ar Fewnbynnau, Defnyddio Nitrogen Mwynol, Cyfanswm y Mewnbwn Nitrogen), defnyddio plaladdwyr (Defnyddio Plaladdwyr), ymyriadau gan weithredoedd peirianyddol (Gweithrediadau Maes) a phwysau gan dda byw (Cyfradd Stocio Gyfartalog, Dwysedd Pori). Maent yn fodd o asesu dwysedd dulliau rheoli fferm a phennu’r gydberthynas rhyngddo a’r dangosyddion uniongyrchol am gynefinoedd a rhywogaethau. Mae effaith y dangosyddion rheoli ar y dangosyddion rhywogaethau i’w weld wrth graffu ar y sbectrwm dwysedd ffermio yn ei gyfanrwydd. Roedd rhanbarthau astudiaethau achos BioBio yn cwmpasu’r ystod helaeth i ganolig-ddwys. Felly, nid yw’r berthynas rhwng y dangosyddion rheoli a rhywogaethau bob amser yn gryf iawn. Ymhellach, roedd y berthynas rhwng y dangosyddion rheoli fferm a’r dangosyddion am gyflwr bioamrywiaeth yn amrywio o’r naill astudiaeth achos i’r llall. Ym mhob astudiaeth achos, bu i’r dadansoddiad ddatgelu cyfuniadau nodedig o ddangosyddion rheoli fferm sy’n cydberthyn i’r dangosyddion bioamrywiaeth uniongyrchol.

Utolsó módosítás: 09.11.2012, 12:30 h | Tartalom (sitemap) | Impresszum és jogi nyilatkozat

Projekt koordináció

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Címek

Intranet

Jelszóval védett hozzáférés a projekt partnerek

Login ...

Management related indicators