BioBio
en  de  fr  it  es  no
nl hu  cy
 

Indicatoren voor bedrijfsvoering

Het bedrijfsbeheer heeft invloed op de agrarische biodiversiteit. Acht beheersindicatoren in relatie tot ener-gie en nutriëntengebruik (Totaal Energie Gebruik, Uitgaven, Gebruik Stikstofkunstmest, Totale Stikstof Ge-bruik), pesticide gebruik (Pesticide Gebruik), verstoring door mechanisatie (veld werkzaamheden), en effec-ten van veedichtheid (Gemiddelde veedichtheid, Beweidingsintensiteit) zijn geďdentificeerd. Met deze indi-catoren is de intensiteit van het beheer te meten en zij zijn direct gecorreleerd aan habitat- en soortenindi-catoren. Het effect van beheersindicatoren op soortsindicatoren wordt duidelijk in relatie tot het totale spectrum van bedrijfsintensiteit. De BioBio casestudie regio’s bestrijken extensieve tot medium-intensieve bedrijven. Daarom is de relatie tussen beheers- en soortsindicatoren niet altijd even sterk. Bovendien verschilt de correlatie tussen bedrijfsbeheer en biodiversiteitsindicatoren van casestudie tot casestudie. Per casestudie werden specifieke combinaties gevonden tussen beheersindicatoren en biodiversiteitsindicatoren.

Indicatoren

EnerIn: Totale Direct en Indirect Energiegebruik
downloaden factsheet(en)

IntExt: Intensivering/Extensivering: Uitgaven voor nutriënten input
downloaden factsheet(en)

MinFert: Oppervlakte met Minerale Stikstof Kunstmest
downloaden factsheet(en)

NitroIn: Stikstof gebruik
downloaden factsheet(en)

PestUse: Pesticide Gebruik
downloaden factsheet(en)

FieldOp: Veld bewerkingen
downloaden factsheet(en)

AvStock: Gemiddelde bezettingsgraad
downloaden factsheet(en)

Graze: Begrazingsintensiteit
downloaden factsheet(en)

Laatste wijziging: 09.11.2012, 12:30 h | Inhoud (sitemap) | Afdruk en juridische kennisgeving

Coördinatie van het project

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adressen

Intranet

Wachtwoord beschermde toegang voor de projectpartners

Login ...

Management related indicators