BioBio
en  de  fr  it  es  no
nl  hu  cy
 

System ddangosyddion BioBio

Mae cynefinoedd, rhywogaethau ac amrywiaeth genetig yn pennu bioamrywiaeth tir amaeth. Oherwydd ei natur gymhleth, ni ellir mesur bioamrywiaeth fel y cyfryw, a thybir nad oes modd llunio mynegai hollgynhwysol ar gyfer bioamrywiaeth. Yn ddelfrydol, bydd dangosyddion yn cynrychioli bioamrywiaeth yn ei chyfanrwydd AC yn sensitif i amodau amgylcheddol sy’n deillio e.e. o ddefnydd tir ac arferion rheoli amaethyddol.
Yn sgil y profion gwyddonol a’r archwiliad dilynol gan randdeiliaid, cafwyd cyfres gyflenwol o 23 o ddangosyddion, heb fawr ddim afreidioldeb, sy’n cwmpasu amrywiaeth cynefinoedd, rhywogaethau a geneteg (da byw, cnydau), ynghyd â dangosyddion rheoli fferm. Tra bod 16 o ddangosyddion yn berthnasol i bob math o fferm (cnydau maes a garddwriaeth, da byw pori arbenigol, cymysgedd o gnydau a da byw, cnydau parhaol), mae saith ohonynt yn berthnasol i fathau penodol o ffermydd yn unig.

Amrywiaeth Genetig Amrywiaeth Rhywogaethau Amrywiaeth Cynefinoedd Rheoli Ffermydd

Newid diwethaf: 09.11.2012, 12:28 h | Cynnwys (sitemap) | Argraffnod a rhybudd cyfreithiol

Project coordination

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adresses

Intranet

Password protected access for project partners

Login ...

Indicators