BioBio
en  de  fr  it  es  no
nl hu  cy
 

Het BioBio indicator systeem

Agrarische biodiversiteit wordt bepaald door habitat, soort en genetische diversiteit. Biodiversiteit is een complex begrip en daardoor moeilijk meetbaar en er wordt aangenomen dat er geen eenvoudige alles-omvattende index voor biodiversiteit ontwikkeld kan worden. De ideale biodiversiteitsindicator is zowel representatief voor de totale biodiversiteit als gevoelig voor die omgevingsfactoren, die beďnvloedt worden door bij-voorbeeld landgebruik en agrarische bedrijfsactiviteiten.
De wetenschappelijke toets en de daaropvolgende terugkoppeling met de stakeholders resulteerde in een complementaire set van 23 indicatoren die nauwelijks overlappen met betrekking tot habitat-, soorten- en genetische (vee, gewassen) diversiteit en management indicatoren. Zestien indicatoren zijn rele-vant voor alle bedrijfstypen (akker- en tuin-bouwgewassen, veehouderij met grasland, gemengd bedrijf, permanente gewassen) en zeven indicatoren zijn alleen relevant voor specifieke bedrijfstypen.

Genetische Diversiteit   Soorten Diversiteit   Habitat Diversiteit   Bedrijfs Management

Laatste wijziging: 09.11.2012, 12:28 h | Inhoud (sitemap) | Afdruk en juridische kennisgeving

Coördinatie van het project

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adressen

Intranet

Wachtwoord beschermde toegang voor de projectpartners

Login ...

Indicators