BioBio

BioBio-indikatorsystemet

Det biologiske mangfoldet i jordbrukslandskap er avhengig av genetisk, habitat- og artsmangfold. Biologisk mangfold er komplekst, og er derfor ikke direkte mĺlbart. Det antas videre at det ikke er mulig ĺ utarbeide en enkelt altomfattende indeks for biologisk mangfold. Ideelt sett skal indikatorer representere biologisk mangfold totalt sett OG vćre fřlsomme for endringer i miljřforhold som oppstĺr pĺ grunn av endringer i arealbruk eller driftspraksis.
Vitenskapelig testing og pĺfřlgende revisjon etter innspill fra aktřrgruppen ga et sett pĺ 23 indikatorer med minimal overflřdighet innenfor komponentene habitat, artsmangfold og genetisk mangfold (husdyr, kulturvekster) samt indikatorer for gĺrdsdrift. 16 indikatorer er relevante for alle gĺrdstyper (Ĺker, kultureng og hagebruk, Spesialisert beitebasert husdyrproduksjon, Kombinasjon av plante- og husdyrproduksjon og Permanente kulturvekster), mens 7 bare gjelder spesifikke gĺrdstyper.

  Genetisk mangfold    Artsmangfold            Habitatmangfold       Gĺrdsdrift

Siste endringer: 09.11.2012, 12:28 h | Innhold (sitemap) | Avtrykk og juridiske merknader

Prosjektet samordning

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adresser

Intranet

Passordbeskyttet tilgang for prosjektpartnere

Login ...

Indicators