BioBio
en  de  fr  it  es  no
nl hu  cy
 

Indicatoren voor de habitat diversiteit

BioBio stelt het onderstaande schema voor om habitats op bedrijven te classificeren. Commu-nale weides, bos- en aquatische habitats die niet in gebruik zijn voor landbouw doeleinden, en stedelijke habitats zijn niet opgenomen. Het bedrijf is onderverdeeld in (1) Intensief gebruikte landbouwgrond, inclu-sief akkerland en grasland met agrarische productie als hoofddoel, en (2) Semi-natuurlijke habitats. Beide categorieën zijn vervolgens onderverdeeld, op basis van de aanwezigheid van bomen. Aquatische habitats zijn als semi-natuurlijk geclassificeerd. Habitat kartering op bedrijfsniveau voor de habitat diversiteitsindicatoren.

Indicatoren die de samenstelling van de habitats op het bedrijf aangeven

HabRich: Habitat Rijkdom
downloaden factsheet(en)

HabDiv: Habitat Diversiteit
downloaden factsheet(en)

PatchSize: Patch Grootte
downloaden factsheet(en)

LinHab: Lineaire Habitats
downloaden factsheet(en)

Indicatoren met betrekking tot specifieke habitattypen

CropRich: Gewas Rijkdom
downloaden factsheet(en)

ShrubHab: Habitats met struiken
downloaden factsheet(en)

TreeHab: Habitats met bomen
downloaden factsheet(en)

'Normatieve' indicator

SemiNat: Semi-natuurlijke habitats
downloaden factsheet(en)


Laatste wijziging: 09.11.2012, 12:30 h | Inhoud (sitemap) | Afdruk en juridische kennisgeving

Coördinatie van het project

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adressen

Intranet

Wachtwoord beschermde toegang voor de projectpartners

Login ...

Habitat indicators