BioBio

Indicatorer for habitat mangfold

BioBio foreslĺr et system for ĺ klassifisere gĺrdshabitatene. Utmark, skog, og vannhabitater som ikke brukes til jordbruksformĺl, samt bebygde arealer, er ikke tatt med. Gĺrdsomrĺdet er delt inn i (1) intensive produksjonsomrĺder, inkludert alle ĺkre og kultureng som hovedsakelig dyrkes for jordbruksproduksjon og (2) seminaturlige habitater. Begge kategoriene deles sĺ videre inn, avhengig av forekomst av trćr. Vannhabitater klassifiseres som seminaturlige. Indikatorer for habitatmangfold oppnĺs gjennom habitatkartlegging pĺ gĺrdsnivĺ.

Indikatorer som beskriver sammensetningen av habitater pĺ gĺrdene

HabRich: Habitatrikdom
laste ned faktbladen (en)

HabDiv: Habitatdiversitet
laste ned faktbladen (en)

PatchSize: Habitatstřrrelse
laste ned faktbladen (en)

LinHab: Linećre habitater
laste ned faktbladen (en)

Indikatorer knyttet til bestemte habitattyper

CropRich: Rikdom av kulturvekster
laste ned faktbladen (en)

ShrubHab: Buskhabitater
laste ned faktbladen (en)

TreeHab: Trehabitater
laste ned faktbladen (en)

'normativ' indikator

SemiNat: Seminaturlige habitater
laste ned faktbladen (en)


Siste endringer: 09.11.2012, 12:30 h | Innhold (sitemap) | Avtrykk og juridiske merknader

Prosjektet samordning

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adresser

Intranet

Passordbeskyttet tilgang for prosjektpartnere

Login ...

Habitat indicators