BioBio
en  de  fr  it  es  no
nl  hu  cy
 

Dangosyddion ar gyfer amrywiaeth genetig

Amrywioldeb genetig yw sylfaen bywyd. Mae ffermwyr a bridwyr wedi datblygu llu o amrywogaethau o gnydau a bridiau o anifeiliaid i ateb eu gofynion, ac i sefydlogi a chynyddu’u cynhyrchiant. Cafodd gwybodaeth am y bridiau da byw a’r cyltifarau cnydau a ddefnyddir ar bob fferm ei phrofi fel dirprwy ar gyfer amrywiaeth genetig. Mae’r dulliau hyn yn syml iawn, heb fynd i’r afael ag amrywiaeth ar lefel genynnau na dylanwad amgylcheddol. Mae dulliau geneteg moleciwlaidd yn dechnolegol ddyrys ac yn ddrud, ac mae angen eu datblygu ymhellach i’w rhoi ar waith yn gyffredinol. Felly, cynigir tri dangosydd syml sy’n seiliedig ar wybodaeth am gyltifarau cnydau a bridiau da byw a gesglir drwy gyfweld ffermwyr er mwyn asesu adnoddau genetig cnydau a da byw.

Dangosyddion

Breeds: Nifer a Swm y Gwahanol Fridiau.
llwytho i lawr taflen ffeithiau (en)

CultDiv: Amrywiaeth Cyltifarau.
llwytho i lawr taflen ffeithiau (en)

CropOrig: Tarddiad Cyltifarau Newydd.
llwytho i lawr taflen ffeithiau (en)

Newid diwethaf: 09.11.2012, 12:28 h | Cynnwys (sitemap) | Argraffnod a rhybudd cyfreithiol

Project coordination

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adresses

Intranet

Password protected access for project partners

Login ...

Indicators for genetic diversity