BioBio

Indikatorer for genetisk mangfold

Genetisk variasjon er grunnlaget for livet. Břnder og oppdrettere har utviklet en rekke plantesorter og husdyrraser som er tilpasset menneskets behov og som stabiliserer og řker produktiviteten. I BioBio testet vi hvorvidt informasjon om husdyrraser og kulturplanter som brukes pĺ hver gĺrd kunne vćre en indikator for genetisk mangfold. Disse indikatorer er svćrt enkle, og omfatter verken mangfold pĺ gennivĺ eller miljřpĺvirkning. Molekylćre genetiske metoder er imidlertid teknologisk krevende, kostbare og krever ytterligere utvikling for ĺ kunne brukes generelt. Derfor foreslĺs tre enkle indikatorer basert pĺ informasjon som er samlet inn via intervjuer med břnder om kulturplanter og husdyrraser, for ĺ vurdere genetiske ressurser med tanke pĺ kulturvekster og husdyr.

Indikatorer

Breeds: Antall og mengde forskjellige husdyrraser.
laste ned faktbladen (en)

CultDiv: Mangfold av plantesorter.
laste ned faktbladen (en)

CropOrig: Opprinnelse av fremdyrkede sorter.
laste ned faktbladen (en)

Siste endringer: 09.11.2012, 12:28 h | Innhold (sitemap) | Avtrykk og juridiske merknader

Prosjektet samordning

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adresser

Intranet

Passordbeskyttet tilgang for prosjektpartnere

Login ...

Indicators for genetic diversity