BioBio

Case study regioner

Hvert casestudieområde (figur 4) var ensartet med tanke på biogeografiske vilkår og jordbrukstype. Casestudiene dekket lavintensiv til middels intensiv økologisk og ikke-økologisk gårdsdrift. Svært intensiv tradisjonell gårdsdrift, industriell dyreproduksjon osv. var ikke dekket. I hvert område ble 14–20 gårder valgt ut. I områder med både økologiske og ikke-økologiske gårder, ble gårder valgt ut tilfeldig fra begge systemer. I områder med 'jordbruk av høy naturverdi' (for det meste spesialiserte gårder med beitende husdyr), ble en rekke gårder undersøkt og det ble valgt ut gårder etter stigende husdyrtetthet. Indikatorene ble målt i henhold til en standardprotokoll. Den bredere anvendbarheten til hovedindikatorene ble så testet ved tre casestudier i Tunisia, Ukraina og Uganda.

Siste endringer: 09.11.2012, 12:31 h | Innhold (sitemap) | Avtrykk og juridiske merknader

Prosjektet samordning

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adresser

Intranet

Passordbeskyttet tilgang for prosjektpartnere

Login ...

Case study regions 1-9