BioBio
en  de  fr  it  es  no
nl hu  cy
 

Case study regio's

De case studie regio’s (Figuur 4) waren homogeen in termen van biogeografische condities en bedrijfsty-pen. Ze betreffen biologische en niet-biologische bedrijfsvoering lage tot gemiddelde intensiteit. Intensieve conventionele bedrijfsvoering, industriële veehouderij e.d. zijn niet meegenomen. Per regio zijn 14 – 20 bedrijven geselecteerd. In regio’s met zowel biologische als niet biologische bedrijven, werden beide type bedrijven willekeurig gekozen. In regio’s met ‘grote natuurwaarden landbouw’ (meestal in veeteelt gespe-cialiseerde bedrijven ), werden een groot aantal bedrijven gescreend, geselecteerd op een gradiënt van vee dichtheid. Indicatoren werden gemeten volgens een standaard protocol. De toepasbaarheid van de hoofdindicatoren werd vervolgens getest in drie case studies in Tunesië, Oekraďne en Oeganda.

Laatste wijziging: 09.11.2012, 12:30 h | Inhoud (sitemap) | Afdruk en juridische kennisgeving

Coördinatie van het project

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adressen

Intranet

Wachtwoord beschermde toegang voor de projectpartners

Login ...

Case study regions 10-15