BioBio

Case study regioner

Hvert casestudieomrĺde (figur 4) var ensartet med tanke pĺ biogeografiske vilkĺr og jordbrukstype. Casestudiene dekket lavintensiv til middels intensiv řkologisk og ikke-řkologisk gĺrdsdrift. Svćrt intensiv tradisjonell gĺrdsdrift, industriell dyreproduksjon osv. var ikke dekket. I hvert omrĺde ble 14–20 gĺrder valgt ut. I omrĺder med bĺde řkologiske og ikke-řkologiske gĺrder, ble gĺrder valgt ut tilfeldig fra begge systemer. I omrĺder med 'jordbruk av hřy naturverdi' (for det meste spesialiserte gĺrder med beitende husdyr), ble en rekke gĺrder undersřkt og det ble valgt ut gĺrder etter stigende husdyrtetthet. Indikatorene ble mĺlt i henhold til en standardprotokoll. Den bredere anvendbarheten til hovedindikatorene ble sĺ testet ved tre casestudier i Tunisia, Ukraina og Uganda.

Siste endringer: 09.11.2012, 12:30 h | Innhold (sitemap) | Avtrykk og juridiske merknader

Prosjektet samordning

Felix Herzog: Tel. +41 44 377 74 45
Susanne Riedel: Tel. +41 44 377 75 76

Adresser

Intranet

Passordbeskyttet tilgang for prosjektpartnere

Login ...

Case study regions 10-15